خانه اخبار استانی مدیرکل حوزه استاندار: مسکن، اشتغال و پاداش قهرمانی مدال‌آوران بوشهری پیگیری می‌شود