خانه اخبار ویژه مسیر دشوار اوسمار برای عبور از یحیی گل‌محمدی