خانه اخبار ویژه مشکل دفاع میانی پرسپولیس در داربی چگونه حل می‌شود؟