خانه اخبار ویژه مشکل سربازی ۲ بازیکن پرسپولیس حل شد