خانه اخبار ویژه مصرف این دارو موجب افزایش شدید قندخون می‌شود