خانه اخبار استانی معاون استاندار:۶۰ هزار کارگر در عسلویه مشغولند