خانه اخبار استانی معاون استاندار: برخی مسئولان دولتی تذکر انتخاباتی گرفتند