خانه اخبار استانی معاون استاندار: بوشهر در ۱۰ شاخص اقتصادی رکوردار کشور است