خانه اخبار استانی معاون استاندار: شناسایی گلوگاههای فساد در ادارات بوشهر را دنبال می‌کنیم