خانه اخبار استانی معاون استاندار: نارضایتی تجار از وضعیت تخلیه و بارگیری کالا در بندر بوشهر