خانه دسته‌بندی نشده معاون استاندار: پیش ثبت نام برای همه داوطلبان انتخابات مجلس الزامی است