خانه اخبار استانی معاون استاندار: ۳۸ درصد اشتغال بومی در پارس جنوبی محقق شده است