خانه اخبار استانی معاون دانشگاه علوم پزشکی: سالانه معادل شهر ۵۰۰ هزارنفری از جمعیت مان را از دست می‌دهیم