خانه اخبار ویژه معاون رئیسی: در برخی کشور‌ها شرکت نکردن در انتخابات جریمه دارد