خانه اخبار ویژه معاون رئیسی: پاییز بعضی‌ها فکر می‌کردند دیگر کار نظام تمام است