خانه اخبار استانی معاون رییسی در بوشهر: دهه نود اقتصاد ایران تعطیل بود