خانه اخبار استانی معاون سیاسی استاندار بوشهر: رسانه‌ها نقش خود را در انتخابات به خوبی ایفا کردند