خانه اخبار ویژه معمای گیاهی که بعد از ۱۲۰ سال فقط یک بار گل می‌دهد+عکس