خانه اخبار ویژه مقام آمریکایی؛ احتمال توافق اسرائیل و حماس در هفته جاری