خانه اخبار ویژه مقام بلندپایه ارتش: در تلاشیم که آماده جنگ باشیم