خانه اخبار استانی ممنوعيت اسکان کارکنان نفت، گاز و پتروشیمی در شهرهای عسلویه و نخل تقی + عکس