خانه اخبار ویژه مناظره زیدآبادی و سعید آجرلو؛ انقلاب، سنت‌ها و بحران‌ها