خانه اخبار ویژه مهدی ثریا؛ جامعه‌شناس و مترجم درگذشت