خانه اخبار ویژه مه گرفتگی موجب تاخیر در پرواز‌های فرودگاه اهواز شد