خانه اخبار استانی موتورسیکلت‌سواران،۷۰ درصد جانباختگان تصادفات بوشهر