خانه اخبار ویژه مورینیو هم‌چنان به سردار اعتماد ندارد!