خانه اخبار استانی موفقیت هنرمندان بوشهر در جشنواره تئاتر منطقه‌ای