خانه اخبار استانی نامزد‌های انتخابات مجلس در بوشهر به ۱۱۸ نفر کاهش یافت