خانه اخبار ویژه نامه‌ای که از خطر کمبود شدید روغن در کشور خبر می‌دهد+عکس