خانه اخبار ویژه نامه ایران به رئیس شورای امنیت: مسئولیتی در قبال اقدامات هیچ فرد یا گروهی در منطقه نداریم