خانه اخبار ویژه نامه روحانی به شورای نگهبان: بدون کلی گویی، مستندات ردصلاحیت بنده را ارائه دهید