خانه اخبار استانی نجات یک کوهنورد در ارتفاعات دشتی