خانه اخبار ویژه نخستین بمب تابستانی النصر عربستان با تماس رونالدو