خانه اخبار ویژه نخستین مسجد مدرن تهران کجاست؟+تصاویر