خانه اخبار ویژه نشست سران گروه هفت درباره حمله ایران علیه اسرائیل