خانه اخبار ویژه نمازجمعه تهران به امامت کاظم صدیقی برگزار می‌شود