خانه اخبار استانی نماینده دشتستان: نفت را به مردم بوشهر پاسخگو کردیم