خانه اخبار استانی نماینده شورای نگهبان در بوشهر: داوطلبان انتخابات مجلس به ۱۵۸ نفر رسید