خانه اخبار ویژه نماینده چابهار: خالص‌سازی در تمام آزمون‌های استخدامی اتفاق می‌افتد