خانه اخبار ویژه نماینده چابهار: پس از اتفاقات زاهدان، تا مدت‌ها صورت سوال پاک می‌شد