خانه اخبار استانی نوجوان دشتستانی مدال طلای مسابقات جهانی اختراعات ترکیه را کسب کرد