خانه اخبار استانی نوزاد عجول افغان در آمبولانس به دنیا آمد