خانه اخبار ویژه نکاتی درباره آخرین مناظره: از 60 درصد قلابی جلیلی تا 60 درصد واقعی پزشکیان!