خانه اخبار ویژه نکونام: با بیانیه نشان دادند می‌خواهند سر ما را ببرند