خانه اخبار ویژه نگرانی از بروز کم‌آبی در ۳ استان کشور