خانه اخبار استانی نیروگاه‌های خورشیدی کوچک در استان توسعه می‌یابد