خانه اخبار ویژه نیروی دریایی هند کشتی ایرانی را از چنگ دزدان دریایی درآورد