خانه اخبار ویژه هدیه‌ای که آیت الله جنتی و همکارانش برای حسن روحانی فرستادند