خانه اخبار ویژه هر ۷ دقیقه، یک ایرانی به این بیماری مبتلا می‌شود