خانه اخبار ویژه هزاران نفر در آلمان برای حمایت از فلسطین تجمع کردند+تصاویر